Dach Podłoga PLUS | EPS 100-036

Ciągły rozwój technik izolacyjnych oraz rosnące oczekiwania klientów wobec produktów izolacyjnych wymagają od producentów zaprojektowania nowych rozwiązań. Dzięki zastosowaniu wyższej jakości mieszanki surowców, płyty EPS 100-036 charakteryzują się lepszą izolacyjnością o współczynniku λ = 0.036 W/mK. Płyty te znajdują zastosowanie podczas inwestycji wymagających zapewniania izolacji na najwyższym poziomie

Zastosowanie:

  • Izolacja cieplna cokołów zewnętrznych zespolonych systemów ocieplenia metodami suchymi(saiding) oraz mokrymi (tynki mineralne i żywiczne)
  • Izolacja ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu, z izolacją przeciwwodną, normalnie obciążona
  • Izolacja cieplna w płytach warstwowych ściennych i dachowych z okładzinami papy
  • Izolacja cieplna podłóg pod podkładem z prefabrykowanych płyt lub podkładem posadzkowym
  • Izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym, normalnie obciążonym
  • Izolacja cieplna stropodachów pełnych, bez dostępu
  • Ocieplenie podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym
  • Pod ogrzewanie podłogowe