Fasada PLUS | EPS 70-038

Ciągły rozwój technik izolacyjnych oraz rosnące oczekiwania klientów wobec produktów izolacyjnych wymagają od producentów zaprojektowania nowych rozwiązań. Styropian EPS 70-038 charakteryzuje się lepszym czynnikiem przenikalności cieplnej λ = 0.038 W/mK dzięki zastosowaniu wyższej jakości mieszanki surowców. Płyty te znajdują zastosowanie podczas inwestycji wymagających zapewniania izolacji na najwyższym poziomie

Zastosowanie:

  • Izolacja cieplna ścian zewnętrznych z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną
  • Izolacja cieplna ścian w zewnątrz zespolonych systemach ocieplenia metodami suchymi(saiding) oraz mokrymi (tynki mineralne i żywiczne), a także izolacja cieplna stropów od spodu
  • Izolacja cieplna ściennych wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk
  • Izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych zewnętrznych
  • Ocieplenie nadproży i ościeży otworów okiennych i drzwiowych
  • Ocieplenie dachów stromych od wewnątrz pod konstrukcją nośną
  • Ocieplenie ścian szkieletowych z poszyciem drewnianym lub drewnopodobnym z wentylowaną szczeliną powietrzną od zewnątrz pod tynk
  • Ocieplenie stropów żelbetowych od spodu